Metin2 Yaşlı Kadın Falcı Quest

Metin2 Yaşlı Kadın Falcı Quest

Kod:


quest fortune_telling begin
    state start begin
        when oldwoman.chat."Senin falcı olduğunu duydum" begin
            if pc.level<=20 then
                say_title("Yaşlı kadın:")
                say("")
                ---                          l
                say("Görünüşe göre henüz buralarda yenisin.")
                say("Neden bu kadar çabuk kısmetini öğremek istiyorsun?")
                say("Problemlerin mi var?")
                say("Kısmetin bol çalışma istiyor.")
                say("Sonra bir daha gel.")
                say("")
                return
            end

            if get_time()-pc.getqf("time") < 8*60*60 then
                local passed_time = get_time() - pc.getqf("time")
                say_title("Yaşlı kadın:")
                say("")
                ---                          l
                say("Hayatını falcının söylediği gibi mi yaşamak")
                say("istiyorsun? Onun dedilerini çok ciddiye alma.")
                say("Mühim olan")
                say("düşüncelerin ve yüz ifaden,")
                say("ikisi de iyiyse, sana bir şey olmaz.")
                say("Hala falına baktırmak istiyorsan ")
                say("yarın bir daha gel.")
                say("")
                wait()

                local idx = pc.getqf("idx")
                if idx!=0 then
                    say_title("Yaşlı kadın:")
                    ---                          l
                    say("Dediğim gibi, bugünle ilgili kehanetim şöyle:")
                    say(locale.fortune_words[idx][1])
                    wait()

                    if pc.getqf("talisman") == 0 and special.fortune_telling[idx][5] > 0 then
                        local talisman_cost = special.fortune_telling[idx][5]
                        wait()
                        say_title("Yaşlı kadın:")
                        say("")
                        ---                          l
                        say("Kısmetsiz olacaksın, ve daha seni")
                        say("kötülükten koruyan muskayı almadın.. Benim")
                        say("zenginlik muskamı almak ")
                        say("ister misin?")


                        local s = select("Evet onu almak istiyorum.","Hayır almak istemiyorum.")
                        if s == 1 then
                            if pc.gold < talisman_cost then
                                say_title("Yaşlı kadın:")
                                say("")
                                ---                          l
                                say("İyi biriyim, ama sana muskayı hediye edemem")
                                say("uğursuzluktan korunmak istiyorsan")
                                say("bana para ver.")
                                say("")
                                say("")

                                pc.setqf("talisman", 0)
                            else
                                pc.give_item2(70052,1)
                                pc.changegold(-talisman_cost)
                                pc.setqf("talisman", 1)
                            end
                        else
                        end
                    end
                end
            end

            local gold = 7777

            say_title("Yaşlı kadın:")
            say("")
            ---                          l
            say("Daha o kadar derin inlemek için çok gençsin!")
            say("Falına baktırmak ister misin?")
            say("")


            local s = select("Bana kaderimi söyle.", "Benim falıma bakma")

            if s == 2 then
            say_title("Yaşlı kadın:")
            say("")
            ---                          l
            say("Doğru. Hayatta en önemli şey, kendi istediğini")
            say("yapabilmek ve doğru yoldan şaşmamaktır. Görüşmek ")
            say("üzere!")
            return
            end
            say_title("Yaşlı kadın:")
            local n = number(1, 10000)

            local i
            local idx
            for i = 1, table.getn(special.fortune_telling) do
                if n<=special.fortune_telling[i][1] then
                    idx = i
                    break
                else
                    n = n - special.fortune_telling[i][1]
                end
            end
            i = idx

            say(locale.fortune_words[i][2])

            local t = {}

            n = 0
            local j
            for j = 2,4 do
                if special.fortune_telling[i][j] != 0 then
                    n=n+1
                    t[n] = j
                end
            end

            if n > 0 then
                n = number(1, n)
                __give_char_priv(t[n]-1, special.fortune_telling[i][t[n]])
            end

            pc.setqf("time", get_time())
            pc.setqf("idx", i)

            if special.fortune_telling[i][5]>0 then
                wait()

                say(locale.fortune_words[i][3])

                local talisman_cost = special.fortune_telling[i][5]
                local s = select("Evet,bir tane istiyorum.","Hayır, sağol.")
                if s == 1 then
                    say_title("Yaşlı kadın:")
                    if pc.gold < talisman_cost then
                        ---                          l
                        say("Iyi biriyim ama sana muskayı hediye edemem")
                        say("uğursuzlukdan korunmak istiyorsan")
                        say("bana onun")
                        say(" için para ver.")
                        say("")
                        say("Fiyatı "..gold.." Yang.")
                        say("")
                        pc.setqf("talisman", 0)

                    else
                        pc.give_item2(70052,1)
                        pc.changegold(-talisman_cost)
                        pc.setqf("talisman", 1)
                    end

                elseif s == 2 then
                    say_title("Yaşlı kadın:")
                    say("")
                    ---                          l
                    say("Gidiyor musun? Belki haklısın. Uğursuzluk ve ")
                    say("üzünç hayatın bir parçası.Kendine dikat et")
                    say("Görüşmek üzere. şayet kararını değiştirirsen,")
                    say("sonra bir daha gel.")

                    pc.setqf("talisman", 0)
                end
            end

        end -- end_of_when
    end -- end_of_state
end -- end_of_quest

Not: Quest İsmini : fortune_telling.lua Yapınız

Quest bize ait değildir